O PODJETJU

O podjetju Ecoplin KONTROLA

Zgodovina

ECOPLIN KONTROLA d.o.o. je povezano podjetje samostojnega podjetnika avtoprevoznika ECOPLIN Drago Zadel s.p.iz leta 1977. Od leta 1990 smo svojo prevozniško dejavnost preusmerili izključno na prevoz in razvoz UNP-ja (utekočinjenega naftnega plina).Zaradi izredno sezonsko naravnanega dela smo leta 1993 ustanovili podjetje ECOPLIN Zadel d.o.o., ki je družinsko podjetje v zasebni lasti.

Leta 2000 smo pričeli z izvajanjem tlačne kontrole tlačnih posod s hladnim vodnim tlakom. 

Z izdano odločbo v letu 2004 od Ministrstva za gospodarstvo smo pridobil pooblastilo kot Organ za periodične preglede opreme pod tlakom –OPP, številka 002. Od takrat dalje podjetje deluje izključno kot kontrolni organ in se ne ukvarja z drugimi dejavnostmi. Od tedaj smo morali vsako leto predlagati potrdila o izpolnjevanju pogojev za obnavljanje pooblastila. Tako smo v letu 2004 intenzivno pričeli z uvajanjem celovite kakovosti v poslovanje podjetja in pridobili certifikat ISO 9001:2000, danes ISO 9001:2008.

Leta 2008 nam je bila podeljena akreditacijska listina številka K-079 za opravljanje dejavnosti kontrole tlačnih posod za UNP, kontrole cevovodov in varovalne opreme.

Leta 2009 smo akreditirano dejavnost razširili še na kontrole enostavnih tlačnih posod.

Leta 2010 pa smo kupili novo tehnologijo akustične emisije (AE), ki omogoča sofisticiran, enostavnejši in okolju prijaznejši pristop pri izvajanju trdnostnih kontrol. Imamo lastno opremo vključno s proceduro ter ustrezno usposobljeno osebje.

V letu 2011 smo se akreditirali za izvajanje trdnostnih pregledov za tlačne posode za UNP z metodo AE brez omejitve volumna.

Leta 2013 smo pričeli kot podizvajalci z izvajanjem tlačnih kontrol s hladnim vodnim tlakom na področju Hrvaške. Istega leta smo se na povabilo Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Slovenske Akreditacije priključili pilotnemu projektu TPED. 

V marcu 2014 smo se uspešno akreditirali kot kontrolni organ tipa A oziroma priglašeni organ za pregledovanje in preskušanje premične tlačne opreme, natančneje za pritrjene cisterne za UNP (poglavje 6.8. po ADR) in tlačne sode (poglavje 6.2 po ADR), v skladu z direktivama o premični tlačni opremi 2010/35/EU in o notranjem prevozu blaga 2008/68/ES. Istega leta smo se za premično tlačno opremo vpisali v register priglašenih organov v Bruslju pod številko 2563.

Leta 2015 smo prejeli pooblastilo Ministrstva za infrastrukturo za opravljanje pregledov ustreznosti vozil in cistern za prevoz nevarnega blaga.

Leta 2022 smo od podjetja Ecoplin Zadel d.o.o. oddelili podjetje Ecoplin kontrola d.o.o., ki ima vsa veljavna pooblastila, certifikate ter akreditacijsko listino in opravlja vse navedene storitve.

ECOPLIN KONTROLA, d.o.o.
Žabjek 15, 1294 VIŠNJA GORA 

Dolgo ime:
ECOPLIN KONTROLA, d.o.o., kontrola tlačnih posod in cevovodov, d.o.o.
Dejavnost: M 71.200 Tehnično preizkušanje in analiziranje
Matična številka: 9151966
Davčna številka: SI28310357
Velikost podjetja: Mikro enote
Zavezanec za DDV: DA

Let izkušenj

Strokovnjakov

Pregledov

Lastne inovacije

Ecoplin Zadel

Kontakt

STIKZ NAMI

E-naslov:

zadel@ecoplin-zadel.si

Telefon / Faks:

Pisarna: 051/444-100

Telefon: 01/ 78 84 118

Faks: 01/ 78 84 355

Naslov:

Žabjek 15, 1294 Višnja Gora