Livar

Podjetje Livar obstaja že od leta 1954 in je ena največjih livarn v Sloveniji. Zaposluje preko 750 ljudi v dveh livarnah in v dveh občinah. Je specializirana livarna za proizvodnjo produktov iz sive ter nodularne litine in mehansko obdelavo.