Terenski laboratorij
za varnost.

Zagotavljamo najvišjo stopnjo varnosti na področju rabe opreme pod tlakom in premične tlačne opreme.
O NAS

ECOPLINKONTROLA

Z najsodobnejšo tehnologijo in opremo opravljamo preglede tlačnih posod in sistemov.Ecoplin Zadel vam nudi storitve tipa »vse na enem mestu«.

Premoremo vso potrebno opremo ter strokovno (akreditirano) osebje za izvajanje tlačnih pregledov in kontrol.

Več kot 30 let izkušenj, visoka kakovost izvedbe storitev in ogromno zadovoljnih strank so zagotovilo, da ste prišli na pravi naslov.

STORITVE

NAŠESTORITVE

Kot kontrolni organ tipa A opravljamo preglede tlačnih posod, cevovodov in varovalne opreme. In sicer tlačne posode za utekočinjeni naftni plin (UNP) ter enostavne tlačne posode (ETP). Kot priglašeni kontrolni organ tipa A izvajamo redne in vmesne preglede pritrjenih cistern za prevoz utekočinjenega naftnega plina (UNP). Izvajamo celovite preglede varnostnih ventilov vseh vrst. Izvajamo preizkuse z akustično emisijo – neporušitveno testiranje (NDT) ter prevoze nevarnega blaga (ADR) in preglede vozil ter opreme.

Kontrolni organ tipa C

Opravljamo preglede tlačnih posod, cevovodov in varovalne opreme. Nudimo vam storitve pregleda in preizkusa opreme pod tlakom – tlačnih posod, cevovodov in pregled varovalne opreme.

PREIZKUŠANJE Z AKUSTIČNO EMISIJO

Način preskušanja materiala in opreme pod tlakom lahko botruje tudi poškodbam. V preprečitev slednjih in povzročitev večjih stroškov je bila razvita metoda preskušanja materiala brez porušitve, ki »sliši« na ime preskušanje z akustično emisijo.
U

Kontrolni organ tipa A

Smo priglašeni kontrolni organ tipa A za premično tlačno opremo. Izvajamo redne in vmesne preglede pritrjenih cistern za prevoz utekočinjenega naftnega plina (UNP) po direktivah 2010/35/EU in 2008/68/ES.

PREVOZ NEVARNEGA BLAGA (ADR)

Pregledi vozil in opreme za prevoz nevarnega blaga so zelo regulirani in v primeru odkritih napak ali pomanjkljivosti tudi sankcionirani. Neustrezna vozila in posode oziroma vozila in posode brez ustreznih potrdil prinašajo prevozniku številne težave.
Kdo smo

Ekipa

Izvajalci kontrol smo ustrezno kvalificirani, usposobljeni in vsakoletno preverjeni s strani slovenske akreditacije. Skladno z zahtevami standarda ISO 9712 imamo certificirane izvajalce kontrol za izvajanje nedestruktivnih metod in sicer akustične emisije in vizualnih pregledov,  vključno s
strokovnjakom AT3.

Kristina Zadel

Kristina Zadel

Direktorica

Urban Zadel

Urban Zadel

Tehnični vodja

Nataša Zrimšek

Nataša Zrimšek

Vodja pisarne

Ecoplin Zadel

Kontakt

STIKZ NAMI

E-naslov:

zadel@ecoplin-zadel.si

Telefon / Faks:

Pisarna: 051/444-100

Telefon: 01/ 78 84 118

Faks: 01/ 78 84 355

Naslov:

Žabjek 15, 1294 Višnja Gora