Nuklearna elektrarna Krško

Nuklearna elektrarna Krško obratuje že več kot tri desetletja. V teh desetletjih smo bili priča mnogim družbenim spremembam kot tudi tehnološkemu razvoju, ki je vplival na naše delovanje.

Če smo pred tridesetimi leti razmišljali predvsem o visokih strokovno-tehničnih standardih jedrske tehnologije, so danes enakovredno prisotne še tržne zakonitosti in družbena sprejemljivost. Če pred tridesetimi leti še nismo razmišljali o pomembnosti visokih obratovalnih standardov po vsem svetu in nujnosti izmenjave obratovalnih izkušenj med operaterji jedrskih objektov, je sedaj to del našega vsakdana.

Vse naštete spremembe in še posebej povečana okoljska ozaveščenost ljudi se odražajo v našem vsakdanjem delovanju in temeljnih strateških usmeritvah NEK. Odražajo se v visoki ravni jedrske varnosti, ki jo zagotavljamo, v stabilnosti in konkurenčnosti naše proizvodnje v primerjavi z ostalimi viri energije in ne nazadnje v naših ciljih za doseganje in ohranjanje družbene sprejemljivosti NEK.

V teh desetletjih smo oblikovali kompetenten kolektiv, ki je visoko zavezan svojim ciljem in vrednotam varnostne kulture. Na podlagi znanja, neprestanega usposabljanja, varnosti obratovanja in obratovalne učinkovitosti uresničujemo optimističen pogled v prihodnost NEK.

orem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries,

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries,